Ngày hội “Phát huy và kết nối Cán bộ, công chức, viên chức trẻ”

61

Ngày hội là dịp tạo môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa đoàn viên, thanh niên Khối hành chính sự nghiệp, bộ phận hành chính của các đơn vị lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập trên địa bàn TP; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tham gia chương trình “Cải cách hành chính” của TP.

Chương trình do Ban công nhân lao động Thành Đoàn tổ chức vào lúc 8g00, ngày 12/10/2019 tại tiền sảnh Nhà văn hóa Thanh niên.