Ngày hội hiến máu tình nguyện – 16/2/2020

170

Mời tất cả các bạn hãy cùng tham gia NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN nhé!
Thời gian: 7:00, ngày 16/02/2020 (sáng chủ nhật)
Địa điểm: Nhà Văn hóa Thanh niên TP. HCM và các cơ sở Đoàn