Ngày Đoàn viên TP.HCM năm 2019

184

Ngày Đoàn viên năm 2019 sẽ được tổ chức ngày 24/3 với nhiều hoạt động ý nghĩa của các cơ sở đoàn và đoàn viên, thanh niên Thành phố.

Theo Thành Đoàn TP. HCM