Mùa hè xanh – ST: Vũ Hoàng | KARAOKE

136

Nhà văn hóa thanh niên TP.HCM trân trọng giới thiệu Album karaoke với chủ đề Thanh Niên tình nguyện.