Bạn đang xem
Mời bạn tham gia Thử tài kiến thức kỳ 8/2016 Thử tài kiến thức 

Mời bạn tham gia Thử tài kiến thức kỳ 8/2016

COVERTHUTAITHANG8

Mời bạn tham gia Cuộc thi Thử tài kiến thức kỳ 8/2016.

Hãy cùng tham gia và nhận những phần quà cùng cuộc thi nhé.

Thời gian nhận bài thi đến hết ngày 28/8/2016.

Tham gia thi tại đây.

BTC thân mời các bạn chưa đến nhận giải thưởng của quý 2 (kỳ 4,5,6) liên hệ Phòng Tuyên truyền giáo dục NVH. Thanh niên (sđt 08 38 242 743) để nhận thưởng nhé.

* Ảnh bìa thiết kế lại từ tranh của họa sĩ Nguyễn Hải Tảo.

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận