Bạn đang xem
Mời bạn tham gia Diễn đàn Thanh niên học tập và làm theo lời Bác kỳ 2 Chuyên đề 

Mời bạn tham gia Diễn đàn Thanh niên học tập và làm theo lời Bác kỳ 2

Chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022; thực hiện Kế hoạch 354-KH/TĐTN-BTG ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2021, Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức diễn đàn “Thanh niên học tập và làm theo lời Bác” – kỳ 2 năm 2017 với chủ đề: “Vận hội mới với hoài bão và hành động của Thanh niên”.

  1. Thể lệ:

1.1. Thời gian – địa điểm:

– Nhận bài viết từ 15/4/2017 đến ngày 05/6/2017.

– Tổ chức tổng kết diễn đàn tại Nhà Văn hóa Thanh niên ngày 18/6/2017 (dự kiến).

1.2. Các hình thức tham gia: cá nhân hoặc tập thể gửi bài tham luận về những đề tài gợi ý của mỗi kỳ (không giới hạn số lượng bài viết) về địa chỉ email: tuyentruyengiaoduc@gmail.com. Ban Tổ chức sẽ chọn và mời các tác giả có bài viết chất lượng tham gia phát biểu tại diễn đàn (có nhuận bút và khen thưởng).

1.3. Đối tượng tham gia: đoàn viên, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh; khuyến khích thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm lý luận của các cơ sở Đoàn tham gia.

  1. Nội dung gợi ý:

Gợi ý 1. Từ năm 2013, Trưng ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” hướng đến mục tiêu người thanh niên có “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”. Đến nay cuộc vận động đã được triển khai tổ chức rộng khắp và đi sâu vào nhận thức của thanh niên cả nước. Bạn hiểu như thế nào về các mục tiêu xây dựng mẫu hình thanh niên? Theo bạn, có những sự chuyển biến nào trong thanh niên kể từ khi cuộc vận động được triển khai.

Gợi ý 2. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” với 05 nội dung chính do tổ chức Đoàn phát động đã nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp thanh niên. Nhận định của bạn về hiệu quả của phong trào trên? Bạn có sáng kiến nội dung gì để bổ sung thêm cho phong trào này?

Gợi ý 3. Các cặp giá trị mẫu hình thanh niên: “yêu nước – khát vọng”, “đạo đức – trách nhiệm”, “tri thức – sáng tạo”, “năng động – văn minh” được Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh triển khai từ năm 2013 và được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên Thành phố. Giới thiệu những hoạt động tích cực hưởng ứng xây dựng các giá trị trên ở nơi bạn học tập, làm việc (nếu có)? Bạn tâm đắt nhất với giá trị nào và bạn làm gì để xây dựng giá trị đó cho bản thân?

Gợi ý 4. Cả thế giới đang ở trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hay còn được gọi là thời đại công nghiệp 4.0, sẽ biến đổi cách sống, làm việc và giao tiếp của toàn nhân loại theo cách hoàn toàn mới. Theo bạn, thanh niên cần chuẩn bị những gì để có thể thích nghi, phát triển và tham gia kiến thiết đất nước, xây dựng xã hội hiện đại, văn minh.

Gợi ý 5. Theo bạn, vận hội của thanh niên giai đoạn hiện nay là gì? Bạn đã có hoài bão, ước muốn riêng cho mình chưa? Và hành động của bạn để hiện thực hóa những hoài bão, ước muốn đó như thế nào?

Nhà Văn hóa Thanh niên mong nhận được sự tham gia tích cực từ các cá nhân, đơn vị.

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.