Bạn đang xem
Mời bạn tham gia cuộc thi Tìm hiểu kiến thức kỳ 10/2016 Thử tài kiến thức 

Mời bạn tham gia cuộc thi Tìm hiểu kiến thức kỳ 10/2016

BTC rất vui được mời các bạn tiếp tục tham gia cuộc thi Tìm hiểu kiến thức online kỳ 10/2016 trên website của Nhà Văn hóa Thanh niên.

Kỳ 10 cũng có 05 câu hỏi và 05 phần quà cho những bạn nhanh và đúng nhất hoàn thành các câu hỏi nhé.

Các bạn truy cập vào đây để tham gia.

Một lần nữa, BTC mời các bạn có tên trong danh sách nhận giải của quý 3 đến liên hệ BTC để nhận giải nhé, theo dõi kết quả tại đây.

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.