Liveshow biểu diễn Áo Dài – NTK Việt Hùng – Tết Việt 2020

60

Liveshow biểu diễn Áo Dài – NTK Việt Hùng – Tết Việt 2020 sẽ diễn ra vào lúc 19g00 ngày 14/1/2020, thân mời quý vị và các bạn theo dõi.