Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo Thành phố lần thứ 10 – năm 2019

156

Liên hoan Tuổi trẻ Sáng tạo Thành phố lần thứ 10 – năm 2019 được diễn ra vào ngày 09-10/11/2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Mời các bạn đến tham gia và khám phá.