Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Cụm miền đông Nam Bộ năm 2019

107

Liên hoan Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Cụm miền đông Nam Bộ năm 2019 do TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ ngày 05/6 đến ngày 07/6/2019 gồm các hoạt động dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Bảo tàng Hồ Chí Minh Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh), Lễ khai mạc, Chương trình Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Hội trường Thành phố, các hoạt động tham quan, trải nghiệm, tình nguyện…