Liên hoan Bí thư chi đoàn giỏi toàn thành năm 2019

76

Liên hoan Bí thư Chi đoàn giỏi TP. Hồ Chí Minh lần V – Năm 2019 với chủ đề “Tự hào Người Cộng sản Trẻ” Liên hoan năm 2019 sẽ là chuyến hành trình về thăm lại vùng căn cứ cách mạng của Thành Đoàn tại Tỉnh Bình Dương. Những thành viên tham gia hành trình là những Bí thư chi đoàn tiêu biểu được các cơ sở đoàn bình chọn, giới thiệu, là những thủ lĩnh thanh niên tại đơn vị. Vì chính họ sẽ có đủ kỹ năng và kiến thức để vượt qua các thử thách và bất ngờ trong suốt hành trình…

Liên hoan sẽ diễn ra trong 02 ngày 16 và 17/11/2019 tại TP.HCM và tỉnh Bình Dương.