Lễ trưởng thành và trao chứng nhận chương trình HKQĐ Rèn kỹ năng – vững tương lai

117

Lễ trưởng thành và trao chứng nhận chương trình Học kỳ trong quân đội “Rèn kỹ năng – vững tương lai” được diễn ra vào sáng ngày 08/7/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên.

Một số hình ảnh của chương trình: