Lễ tiễn đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2019

57

Lễ tiễn đại biểu Tàu Thanh niên Đông Nam Á và Nhật Bản 2019 được tổ chức lúc 13g00 ngày 13/11/2019 tại Cảng Tân Cảng, Hiệp Phước.