Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần 26 – 2019

255

TRỰC TIẾP | LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÙA HÈ XANH LẦN THỨ 26 – NĂM 2019

Người đăng: Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh vào Thứ Bảy, 6 tháng 7, 2019

Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 – năm 2019 đã chính thức được khởi động. Một mùa hè thắm tình quê hương lại về. Với chủ đề: Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh tình nguyện vì cộng đồng, các chiến sĩ sẽ thực hiện chiến dịch trên nhiều mặt trận: Thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, các địa bàn quốc tế.