Lễ phát động Văn minh giao thông – Báo Tuổi trẻ

56

Lễ phát động Văn minh giao thông – Báo Tuổi trẻ tổ chức vào 07g00 ngày 25/5/2019 tại Sân 4A NVH. Thanh niên. Mời các bạn tham gia hưởng ứng.