Lễ phát động Tháng Nhân Đạo – Hội Chữ thập đỏ TP. HCM

137

Năm 2018 là năm đầu tiên Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” và thí điểm phát động tại Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội, TP. HCM và số tỉnh, thành phố, sau đó tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng trên toàn quốc những năm tiếp theo.

Năm 2019, tiếp tục thành công của năm phát động 2018, Hội chữ Thập đỏ TP. HCM tiếp tục phát động “Tháng Nhân đạo” với các hoạt động trợ giúp nhân đạo mang tính bền vững cụ thể giúp hộ dân thoát nghèo.

Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” diễn ra lúc 08g00 ngày 12/5/2019 tại Sân 4A NVH. Thanh niên.