Lễ phát động đợt hoạt động chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đảng

212

Lễ phát động đợt hoạt động chào mừng 90 năm ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào 06g00 ngày 29/9/2019 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.