Lễ ký kết đồng hành và triển lãm chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển

51

Lễ ký kết đồng hành và triển lãm chương trình 1 triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên vào lúc 09g00 ngày 19/9/2019. Chương trình do Báo Người lao động tổ chức.