Lễ Khai mạc Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh lần 6 – Năm 2019

164

Lễ Khai mạc Lễ Khai mạc Lễ hội Áo dài TP. Hồ Chí Minh lần 6 – Năm 2019 sẽ được diễn ra vào lúc 18g00 ngày 02 tháng 3 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1).