Không gian ẩm thực và phiên chợ The Box Market đã quay trở lại

466

Sau thời gian thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ và Bộ y tế trước tình hình bùng phát dịch Covid-19, Không gian ẩm thực và phiên chợ The Box Market do Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức đã quay trở lại đón tiếp các bạn trẻ đếm tham quan và thưởng thức.