Bạn đang xem

Giáo dục

Giáo dục

* Tổ chức và phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức các cuộc triển lãm nhân các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của cả nước, của thành phố, của Đoàn, Hội, của các ban ngành đoàn thể.
* Tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề, tọa đàm, hội thảo, hội thi về các lĩnh vực hoạt động Đảng, Đoàn, Hội, thời sự, tâm lý, giới tính, luật pháp, AIDS, việc làm, khoa học kỹ thuật,… và các vấn đề thanh niên quan tâm.
* Tổ chức và quản lý các Đội – Nhóm – Câu lạc bộ thuộc lĩnh vực chính trị xã hội.
* Quản lý trực tiếp hoạt động phòng truyền thống Đoàn .
* Tham gia các chương tình lễ hội, đêm hội theo yêu cầu của Thành Đoàn, Ủy Ban Nhân Dân TP.
* Hình thành kho tư liệu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh.

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.