Khánh thành Nhà triển lãm “Tác hại của ma túy”

459

Triển lãm “Tác hại của ma túy” là một triển lãm giáo dục chuyên sâu dành cho đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố tìm hiểu về tác hại của ma túy. Từ đó, cùng chung tay với cộng đồng ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn ma túy khỏi học đường và cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng đời sống văn minh, an toàn.

Triển lãm sẽ mở cửa từ ngày 26/10/2019 và phục vụ xuyên suốt thời gian sau đó tại Nhà triển lãm Nhà Văn hóa Thanh niên.

Lễ khánh thành sẽ được tổ chức lúc 09g30 ngày 26/10/2019.

Thân mời các bạn đến tham quan triển lãm.