Infographic – Sống xanh

645

Bạn và tôi hãy cùng nhau sống xanh qua những điều nhỏ nhưng ý nghĩa cho môi trường. Theo dõi infographic dưới đây nhé.

Infographic do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh thực hiện.