Infographic – Những việc làm nhỏ để “sống xanh”

821

Infographic xây dựng lối sống xanh từ những việc làm nhỏ. Hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường xanh, xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp các bạn nhé!

Infographic do Nhà Văn hóa Thanh niên thực hiện.