Infographic – Lời Bác dặn trước lúc đi xa – Di chúc của Người

    636

    Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), mời các bạn đoàn viên thanh niên cùng đọc lại những lời dặn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

    Infographic do Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn thực hiện.