Hội thi “Tuyên truyền đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế TP. HCM”

142

Hội thi “Tuyên truyền đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” do Sở Y tế TP. HCM tổ chức.

Một số hình ảnh trong chương trình: