Hội thi tuyên truyền đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ y tế KV VII

43

Hội thi tuyên truyền đổi mới phong cách phục vụ của cán bộ y tế khu vực VII do Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trong 03 ngày 27, 28, 29/11/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên.