Hội thi Tầm nhìn xuyên thế kỷ năm 2019 – Vòng Bán kết

61

Hội thi tìm hiểu các môn khoa học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Vòng bán kết sẽ diễn ra từ 07g00 đến 13g30 ngày 26/5/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên. Mời các bạn theo dõi.