Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên 2018 – 2019

59

Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019 do Hội sinh viên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức vào lúc 07g30 ngày 13/6/2019 tại Hội trường NVH. Thanh niên.