Bạn đang xem
Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Chuyên đề 

Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Ngày 22-8, Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM.

P1110306

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Ma Xuân Việt – Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đồng chí Phạm Hồng Sơn – Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố; đồng chí Nguyễn Việt Quế Sơn – Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố cùng đông đảo các đồng chí đại diện Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn cũng về dự.

Hội nghị đã thông qua 3 nội dung như sau. Thứ nhất, Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tâm nhiệm vụ.

P1110299

Đồng thời thông qua Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 và Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong doanh nghiệp và cải cách các chính sách bảo hiểm xã hội.

Kim Sáng

 

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.