Bạn đang xem
Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề 

Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng 14-9, Hội nghị học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã diển ra thành công tốt đẹp tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.Hồ Chí Minh.

Hội nghị tập trung vào ba chuyên đề chính, đó là triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rèn luyện các tác phong như: trách nhiệm, sáng tạo, tiên phong, gương mẫu… cho cán bộ đoàn. Đặc biệt, xây dựng phong cách, tác phong học tập và làm việc cho cán bộ, Đảng viên theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

3

Với mong muốn nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, thanh thiếu niên  thành phố về những nội dung, giá trị trong các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị đã triển khai các hoạt động thực tiễn, tạo tiền đề để các cán bộ đoàn viên có thêm nhiều hiểu biết. Qua đó, gắn nhận thức với hành động để hướng đến thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn thành phố lần X, nhiệm kì 2017-2022.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Trần Thị Ngọc Ninh – Phó tổng biên tập Tạp chí Khoa học Chính trị, Học viện Chính trị quốc gia TP.HCM đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các phong trào, hoạt động của thành phố. Bà cũng nhắn nhủ đến thế hệ trẻ,  phải luôn cố gắng học tập và tích lũy những bài học nền tảng này để làm tiền đề cho sự phát triển của tương lai.

Hội nghị do Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức.

                            Gia Nguyễn       

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.