Hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969 – 2019)

169

Hội nghị báo cáo chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” (1969 – 2019) do Công đoàn Viên chức Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn ra vào lúc 13g30 ngày 16/5/2019 tại Hội trường 1 NVH. Thanh niên.