Hello Future – Sony Show 2019

229

Hello Future – Sony Show 2019 sẽ trở lại với các tín đồ công nghệ vào ngày 20, 21, 22/9/2019 tại sân 4A Nhà Văn hóa Thanh niên.