Hãy cùng tham gia các Chiến dịch tình nguyện Hè năm 2020

80

Một mùa hè của các Chiến dịch tình nguyện năm 2020 lại sắp sửa tiếp tục. Các bạn tình nguyện viên, các bạn chiến sĩ ơi!!! Đã sẵn chưa, hãy nhanh chóng đăng ký tham gia nhé. Chương trình chỉ diễn ra đúng 1 tháng từ 19/7 – 16/8/2020.