Giải trẻ Võ cổ truyền TP. HCM năm 2019

292

Giải trẻ Võ cổ truyền TP. HCM năm do Sở Thể Thao Văn hóa TP. HCM chủ trì với sự đồng hành tổ chức của Nhà Văn hóa Thanh niên và Liên đoàn Võ cổ truyền TP. HCM.

Giải được diễn ra từ ngày 06/4 đến 11/4/2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Thân mời các bạn đến theo dõi.