Bạn đang xem

Đ/N/CLB

Đ/N/CLB

PHÒNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 Liên hệ: 38242 724

1. CLB Người Dn Chương Trình. ( 0978.067.949; quynhdinh1008@gmail.com)

2. CLB Trà Vit. (0977.323.331; mongkieu@traviet.com)

3. CLB Tài T Ci Lương. (0903.949.441; hoaittcl@gmail.com)

4. CLB Sáng Tác Tr. (Nhạc sĩ Thái Hiệp phụ trách)

5. CLB o Thut. (0908453108; nammagic135@yahoo.com.vn)

6. CLB Ngôi Sao Tr. (0907.552.629)

7. CLB Thi Trang Thanh Niên. (0903.846.662; phucnguyenhh@yahoo.com )

8. CLB Khiêu Vũ.( 0903.718.869; huonglien_77@yahoo.com)

9. CLB M Thut. (0919.146.478; thuphapquanglinh@yahoo.com)

10. CLB Thư Pháp Nét Vit. (0987.080.008; hoanghiemthuphap@gmail.com)

11. CLB Sưu Tp Tem. (0903.683.599; stamp_mai@yahoo.com)

12. CLB Tiếng Anh. (0903.907.796; hungsagi@gmail.com)

13. CLB Tiếng Hoa. (0983.751.056; aphanxuan@yahoo.com)

14. CLB Tiếng Nht. (0909.233.258; manekinekoquan@yahoo.com)

15. CLB Sc sng Tr. (0989.959.597)

16. Đi Kch Phượng Đ. (0903.916.507; haitietcuong@gmail.com)

17. CLB Múa Nht Bn Yosakoi. ( 0167.246.2111; doanngocgiatruc@gmail.com)

18. CLB Múa chuông gió. ( 0932.323.461; vohoangphihoanang@gmail.com)

19. CLB Yoyo Tâm Đim. (0125.509.8576; focus@yoyo4vn.com)

20. CLB Nhy múa cng đng. ( 0908.209.797)

21. CLB kch cascadeur Nht Ngh Tâm: (01699.916.465; dvnguyentruong@gmail.com)

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Liên hệ: 38242 743.

1. CLB Lý Lun Tr. (0987.555.817; nhalyluantre@gmail.com)

2. CLB Tui Tr V Ngun.( 0126.409.7186; thientam13887@gmail.com)

3. Nhóm Tư Vn Pháp Lut Min Phí. (0914.263.963; buithanhtrungcshs@yahoo.com.vn)

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Liên hệ: 38242161.

1. CLB Internet.( 0902.813.669; phatchuong@clbinternet.info )

2. CLB Phóng Viên Tr. ( 0982.545.727; thaisonvov95@gmail.com)

PHÒNG TDTT & KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI

Liên hệ: 38242 726.

1. CLB Võ Thut. ( 0908.359.170; phamthuytaekwondo@yahoo.com)

2. CLB Võ Thut Lân Sư Rng Thanh Nghĩa Đường”. ( 0909.268.222; thanhnghiaduong@gmail.com)

3. CLB Nhp Sng Tr. ( 0907.867.336; manhcuongvt11@gmail.com

4. CLB xe đp th thao.

5. CLB bn cung. (08.73008304; hoangvideographer@yahoo.com)

6.CLB K năng thc hành xã hi. (0977.232.526; Plttung.nvhtn@gmail.com)

7.CLB Bong bóng nghệ thuật: (0904.278.727; saigonparty68@gmail.com)

8.CLB Thể dục cổ vũ (Cheerleading): ( 0909.305.053; winnivian1988@gmail.com)

PHÒNG ĐÀO TẠO

Liên hệ: 38242 729.

1. CLB Giáo Viên.( 0903.950.807; thanhngang5969@yahoo.com)

PHÒNG KHAI THÁC DỊCH VỤ & TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Liên hệ: 38242 725.

1. CLB Giai Điu Xanh.( 0902374137; Bichhang1726@gmail.com)

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỘI NHÓM CÂU LẠC BỘ
Tham mưu cho Ban Giám đốc về những hoạt động chung của Đội Nhóm Câu lạc bộ.

3 thoughts on “Đ/N/CLB

  1. admin

   Bạn có thể vào đường dẫn này : http://nvhtn.org.vn/dnclb/ để liên lạc Đ/N/CLB mà bạn muối đăng ký tham gia nhé
   Chào bạn

 1. Nguyễn Thị Thanh

  Không có CLB tiếng Hàn ạ?

Hãy viết bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.