Bạn đang xem

Đ/N/CLB

Đ/N/CLB

PHÒNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT

 Liên hệ: 38242 724

1. CLB Người Dn Chương Trình. ( 0978.067.949; quynhdinh1008@gmail.com)

2. CLB Trà Vit. (0977.323.331; mongkieu@traviet.com)

3. CLB Tài T Ci Lương. (0903.949.441; hoaittcl@gmail.com)

4. CLB Sáng Tác Tr. (Nhạc sĩ Thái Hiệp phụ trách)

5. CLB o Thut. (0908453108; nammagic135@yahoo.com.vn)

6. CLB Ngôi Sao Tr. (0907.552.629)

7. CLB Thi Trang Thanh Niên. (0903.846.662; phucnguyenhh@yahoo.com )

8. CLB Khiêu Vũ.( 0903.718.869; huonglien_77@yahoo.com)

9. CLB M Thut. (0919.146.478; thuphapquanglinh@yahoo.com)

10. CLB Thư Pháp Nét Vit. (0987.080.008; hoanghiemthuphap@gmail.com)

11. CLB Sưu Tp Tem. (0903.683.599; stamp_mai@yahoo.com)

12. CLB Tiếng Anh. (0903.907.796; hungsagi@gmail.com)

13. CLB Tiếng Hoa. (0983.751.056; aphanxuan@yahoo.com)

14. CLB Tiếng Nht. (0909.233.258; manekinekoquan@yahoo.com)

15. CLB Sc sng Tr. (0989.959.597)

16. Đi Kch Phượng Đ. (0903.916.507; haitietcuong@gmail.com)

17. CLB Múa Nht Bn Yosakoi. ( 0167.246.2111; doanngocgiatruc@gmail.com)

18. CLB Múa chuông gió. ( 0932.323.461; vohoangphihoanang@gmail.com)

19. CLB Yoyo Tâm Đim. (0125.509.8576; focus@yoyo4vn.com)

20. CLB Nhy múa cng đng. ( 0908.209.797)

21. CLB kch cascadeur Nht Ngh Tâm: (01699.916.465; dvnguyentruong@gmail.com)

PHÒNG TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Liên hệ: 38242 743.

1. CLB Lý Lun Tr. (0987.555.817; nhalyluantre@gmail.com)

2. CLB Tui Tr V Ngun.( 0126.409.7186; thientam13887@gmail.com)

3. Nhóm Tư Vn Pháp Lut Min Phí. (0914.263.963; buithanhtrungcshs@yahoo.com.vn)

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Liên hệ: 38242161.

1. CLB Internet.( 0902.813.669; phatchuong@clbinternet.info )

2. CLB Phóng Viên Tr. ( 0982.545.727; thaisonvov95@gmail.com)

PHÒNG TDTT & KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI

Liên hệ: 38242 726.

1. CLB Võ Thut. ( 0908.359.170; phamthuytaekwondo@yahoo.com)

2. CLB Võ Thut Lân Sư Rng Thanh Nghĩa Đường”. ( 0909.268.222; thanhnghiaduong@gmail.com)

3. CLB Nhp Sng Tr. ( 0907.867.336; manhcuongvt11@gmail.com

4. CLB xe đp th thao.

5. CLB bn cung. (08.73008304; hoangvideographer@yahoo.com)

6.CLB K năng thc hành xã hi. (0977.232.526; Plttung.nvhtn@gmail.com)

7.CLB Bong bóng nghệ thuật: (0904.278.727; saigonparty68@gmail.com)

8.CLB Thể dục cổ vũ (Cheerleading): ( 0909.305.053; winnivian1988@gmail.com)

PHÒNG ĐÀO TẠO

Liên hệ: 38242 729.

1. CLB Giáo Viên.( 0903.950.807; thanhngang5969@yahoo.com)

PHÒNG KHAI THÁC DỊCH VỤ & TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Liên hệ: 38242 725.

1. CLB Giai Điu Xanh.( 0902374137; Bichhang1726@gmail.com)

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỘI NHÓM CÂU LẠC BỘ
Tham mưu cho Ban Giám đốc về những hoạt động chung của Đội Nhóm Câu lạc bộ.

3 thoughts on “Đ/N/CLB

  1. admin

   Bạn có thể vào đường dẫn này : http://nvhtn.org.vn/dnclb/ để liên lạc Đ/N/CLB mà bạn muối đăng ký tham gia nhé
   Chào bạn

 1. Nguyễn Thị Thanh

  Không có CLB tiếng Hàn ạ?

Hãy viết bình luận