ĐIỀU LỆNH TAY KHÔNG

2485

Điêu lệnh trong quân đội thể hiện tính kỷ luật, tinh thần đoàn kết, nếp sống văn minh để thống nhất hành động, biểu thị tư thế tác phong quân nhân thể hiện tính đặc thù của quân đội.

Đây cũng là bài học quan trong của các chiến sĩ giống như “Các tư thế vận động chiến trường”

Bài học huấn luyện cho các bé nắm được ý nghĩa, nội dung, làm đúng động tác nghiêm, nghỉ, quay tại chỗ, chào báo cáo theo quy chuẩn quân đội.

Người hướng dẫn sẽ làm nhanh 1 lần cho các bạn theo dõi, sau đó sẽ làm chậm từng bước và kèm theo hướng dẫn để các bạn theo dõi kỹ hơn và biết được cách thực hiện.

Sau khi được hướng dẫn kỹ các bạn sẽ chi nhóm ra thực hành và được sự hướng dẫn từ các anh chiến sĩ.

Và phần quan trọng nhất là phần thi điều lệnh của 3 Trung đội để xem Trung đội nào đều và đẹp nhất đề nhận được điểm thi đua.

Để được tư vấn cụ thể hơn về các lớp học tại Nhà Văn hóa Thanh niên bạn vui lòng liên hệ

Hotline: (028) 38242729 – 0946553936.

Facebook:  

https://www.facebook.com/PhongDaoTaoNVHTN

https://www.facebook.com/HocKyQuanDoiNVHTN