Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao hàm nhiều giá trị lý luận, thực tiễn cách mạng quý báu

  303

  (Thanhuytphcm.vn) – Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến những vấn đề trọng đại của dân tộc cũng như tương lai của đất nước, những quan điểm cốt yếu của Người trong Di chúc vạch ra phương hướng phát triển cho hôm nay và trong tương lai của cách mạng Việt Nam. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM đã vận dụng tư tưởng, lời căn dặn của Người trong bản Di chúc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Đó là những ý kiến được đưa ra tại Hội thảo khoa học “50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh” do Thành ủy TPHCM tổ chức ngày 29/6.

  Các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM chủ trì hội thảo.

  Một văn kiện có giá trị lịch sử

  Tại hội thảo, nhiều đại biểu khẳng định, đã nửa thế kỷ trôi qua nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi mãi là một giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Có thể tiếp tục khai thác, tìm hiểu Di chúc từ nhiều góc độ khoa học khác nhau và đều có thể rút ra những giá trị lớn lao. Theo PGS.TS Phan Xuân Biên, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa Thành ủy TPHCM, Di chúc của Bác Hồ là một văn kiện có giá trị lịch sử và có ý nghĩa thời đại sâu sắc, tài sản vô giá được xếp vào đỉnh cao giá trị trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam. Giá trị văn hóa của Di chúc Bác Hồ không những hàm chứa và được toát lên từ nội dung, ngôn ngữ diễn đạt của Bác trong “lời dặn lại” mà còn phản ánh chân thực tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một “danh nhân văn hóa kiệt xuất”, “suốt đời hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân” với “ham muốn tột cùng là ai cũng có cơm ăn, ai cũng có áo mặc, ai cũng được học hành” và “mong muốn cuối cùng là toàn Đảng, toàn dân đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh…”.

  Đề cập về giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Phạm Phương Thảo cho rằng, Di chúc của Bác là tất cả sự trao gửi với biết bao ân tình sâu nặng, với những lời dặn dò và sự tin tưởng vô biên của Người trước lúc đi xa. Đã 50 năm trôi qua, bản Di chúc bất hủ như vẫn vang vọng, thúc giục các thế hệ tiếp nối vươn tới những mục tiêu vì con người, vì đất nước, vì một thế giới nhân văn, tươi đẹp hơn.

  Cùng quan điểm trên, Thiếu tướng Cao Đình Kiếm, Bí thư Đảng ủy Đoàn 969, Chính ủy Bộ Tư lệnh bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh, chỉ với hơn 1.000 từ nhưng Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát nhiều nội dung to lớn, có ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, là tài sản vô giá của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta hôm nay và mãi mãi mai sau. Những ý chí nung nấu của Bác suốt cuộc đời được thể hiện trong Di chúc, trước lúc đi xa Bác căn dặn lại chính là sự tổng kết thực tiễn, vận dụng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, khái quát thành tư tưởng chiến lược đối với thực tiễn cách mạng Việt Nam. “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh bao hàm nhiều giá trị lý luận, thực tiễn cách mạng quý báu, từ vấn đề đối nội, đến công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng đất nước, chăm lo cho đời sống, hạnh phúc của nhân dân, chăm lo cho các cụ phụ lão, các cháu thanh niên, thiếu niên nhi đồng. Như Giáo sư Hoàng Chí Bảo đánh giá, Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là “Quốc bảo” mà còn là “Pháp bảo”.” – Thiếu tướng Cao Đình Kiếm nhấn mạnh.

  PGS-TS Phan Xuân Biên phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: H. Thảo)

  PGS-TS Phan Xuân Biên phát biểu tại Hội thảo.

  Phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, xây dựng TPHCM

  Tại hội thảo, nhiều đại biểu thống nhất, TP đã vận dụng những tư tưởng, lời căn dặn của Người trong bản Di chúc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho biết, Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu thực sự thấm nhuần trong Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, là động lực chính trị và tinh thần to lớn, quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Đất nước thống nhất, Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định vinh dự, tự hào được mang tên Người. Đảng bộ và Nhân dân TP lại càng ra sức thực hiện Di chúc của Người. Nhìn lại quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, với tinh thần đoàn kết và sự phấn đấu, nỗ lực cao độ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TPHCM đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Đến nay TPHCM là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học – công nghệ, đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, là đầu tàu, động lực, có sức thu hút và sức lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước. Từ thực tiễn của TPHCM đã góp phần để Trung ương nghiên cứu hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng, đặc biệt trên hai vấn đề lớn là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  Một số ý kiến cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để thực hiện tốt Di chúc của Bác gắn với thực hiện thắng lợi các chủ trương, Nghị quyết về xây dựng, phát triển TP, Đảng bộ TP phải luôn nhận thức sâu sắc nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Đảng bộ và chính quyền TP phải luôn quan tâm nâng cao chất lượng sống của Nhân dân; đồng thời nhận thức đúng vai trò, vị trí của Thành phố đối với cả nước về yêu cầu bảo đảm giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, phát huy tính năng động, sáng tạo của con người TP.

  Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm nhấn mạnh: “Điều tôi tâm đắc nhất trong Di chúc Bác, toàn Đảng, toàn dân cả nước nói chung, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân TPHCM đã thực hiện Di chúc của người về đại đoàn kết”. Theo đồng chí Huỳnh Đảm, Bác đã chỉ ra trước nhất phải đoàn kết trong Đảng vì Đảng là hạt nhân lãnh đạo, vì vậy đoàn kết trong Đảng sẽ phát huy được đại đoàn kết dân tộc, giúp thống nhất đất nước, đi lên Chủ nghĩa xã hội. Phải đoàn kết mới có năng động, sáng tạo. Muốn đoàn kết phải có dân chủ. Để xứng đáng TP mang tên Bác, Đảng bộ, nhân dân TP luôn thấm nhuần, học tập làm theo Di chúc của Bác, đặc biệt lời dạy của Bác về đoàn kết.

  Theo đồng chí Phạm Phương Thảo, cán bộ, đảng viên và nhân dân TP đang quyết tâm thực hiện Di chúc của Bác nhằm phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo, xây dựng TP mang tên Bác ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình như mục tiêu Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X đã đề ra. Thực hiệc Di chúc của Bác và tiếp tục đưa TP phát triển, một trong các vấn đề quan tâm là TP cần tập trung cải cách hành chính theo hướng phục vụ dân tốt hơn; cần tăng tốc triển khai các dự án, nhất là các dự án về giao thông. Song song đó là xây dựng Đảng bộ đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ trong Đảng bộ TP; đề xuất tháo gỡ những khó khăn cho TP phát triển. Cùng với tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân cần phát huy nguồn lực, truyền thống năng động, anh hùng của người dân TP; tiếp tục làm tốt vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, đầu tàu trong hội nhập quốc tế.

  Báo cáo tổng kết hội thảo, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, sau gần 2 tháng triển khai, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được hơn 80 bài viết của các đồng chí lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo, Lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân, các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên cả nước. Mỗi tham luận thực sự là một công trình nghiên cứu công phu, nghiêm túc, phản ánh khá đầy đủ, toàn diện và sâu sắc; có giá trị thực tiễn, tổng kết quá trình 50 năm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những nội dung phong phú của Hội thảo, chắc chắn mỗi cá nhân, ở từng địa phương, đơn vị và từng vị trí công tác sẽ tìm được giải pháp, góp phần tích cực vào việc tiếp tục thúc đẩy quá trình xây dựng, bảo vệ, phát triển và hội nhập của TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

  Bài: Nguyễn Nam, ảnh: Hương Thảo

  Theo Trang Thông tin điện tử Thành ủy TP. HCM