ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VIII, NK 2019 – 2024

97

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VIII, NK 2019 – 2024 là sự kiện lớn của thanh niên Thành phố với 400 đại biểu tham dự.

Đại hội sẽ được tổ chức vào 02 ngày 02 và 03 tháng 11 năm 2019 tại Hội trường Thành phố và Đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết – Rèn luyện – Khát vọng – Cống hiến”, Đại hội sẽ là nơi tập trung trí tuệ của thanh niên Thành phố trong nhiều vấn đề và hướng đi mới nhằm cùng với các đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội khác chung tay xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình.