Bạn đang xem
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 13/10/2015 Chi bộ 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X sẽ diễn ra từ ngày 13/10/2015

Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cho biết, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 13 – 17/10/2015 với sự tham gia của 450 đại biểu.

Trong đó, có 66 đại biểu đương nhiên và 384 đại biểu được bầu từ đại hội đảng cấp quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy.

Đại hội lần này có chủ đề “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế – xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học-công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Tại Đại hội lần này, sẽ tập trung thực hiện 4 nội dung chính:

Thứ nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2010-2015 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ phát triển Thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố giai đoạn 2015-2020.

Thứ hai, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Thứ ba, bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Thứ tư, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

(dangcongsan.vn)

Bài viết liên quan

Hãy viết bình luận