Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

79
Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu Hội đồng nhân dân” (HĐND)

Mời các bạn cùng tham gia cuộc thi trực tuyến tại link bên dưới:

https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/trang-chu.aspx