1. Lời tôi hát – Sáng tác: Nguyễn Đức Trung – TB: Nhóm K3

————————————————————————————————————–
2. Màu xanh khát vọng – Sáng tác: Mai Trâm – TB: Nhóm Lạc Việt

————————————————————————————————————–
3. Tự hào thanh niên thành phố anh hùng – Sáng tác &TB: Y Jang Tuyn & Nhóm XON

————————————————————————————————————–
4. Tuổi trẻ Việt Nam ơi – Sáng tác& Trình bày: Sỹ Luân

————————————————————————————————————–
5. Hành trình của niềm tin – Sáng tác: Nguyễn Thái Hiệp – TB: Nhóm Black Eyes

————————————————————————————————————–
6. Cho tôi thêm một niềm tin – Sáng tác: Xuân Nghĩa – TB: Minh Hà

————————————————————————————————————–
7. Tuổi trẻ thành phố anh hùng – Sáng tác: Hoài An – Thanh Dung – TB: Huỳnh Đức Duy

————————————————————————————————————–
8. Mười tám – Sáng tác & Trình bày: Hứa Kim Tuyền (Sing my song)

————————————————————————————————————–
9. Khát vọng thanh niên – Sáng tác: Nguyễn Văn Chung – TB: Tốp ca nhạc viện TPHCM

————————————————————————————————————–
10. Vì hôm nay, vì ngày mai – Sáng tác: Bảo Huy – TB: Anh Thúy

11. Màu xanh tuổi trẻ-ST: Quách Thái Duy-TB: Giai Điệu Xanh