“Trước hết tôi muốn đặt ra với Đại hội một vấn đề mà tôi nghĩ rằng nó mang tính chất bức bách, đó là: Thanh niên ngày nay đã thấy mình là lực lượng kế thừa và đã sẵn sàng thay thế cha anh hay chưa?, để có thể làm tốt vai trò kế thừa thanh niên phải tự rèn luyện và khép mình vào một nếp sống mới và một tổ chức như thế nào?. Thanh niên phải trở thành lực lượng xung kích đầu tàu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa ra sao?.” (1)

Chúng ta nhìn nhận rằng, trong hai cuộc chiến tranh chống đế quốc, truyền thống yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thanh niên đã được phát huy hết sức phong phú và rực rỡ. Hàng triệu thanh niên đã hăng hái cầm súng chiến đấu dũng cảm chống giặc cứu nước, chính vào những thời điểm hiểm nghèo cuả những cuộc kháng chiến đó, thanh niên ta có phong trào “ năm xung phong”, “ ba sẵn sàng” cuốn hút hàng triệu thanh niên ở khắp mọi nơi, mọi ngành, tham gia sự nghiệp bảo vệ và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam. Từ sau năm 1975, nước ta thống nhất, cả nước đi vào xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng đã phải hoàn toàn có hoà bình?. Hàng vạn thanh niên lại nối tiếp nhau nhập ngũ, mặc dù phải chịu đựng rất nhiều khó khăn, gian khổ nhưng họ đã chiến đấu anh dũng, ngoan cường bảo vệ vững chăc Tổ quốc, giữ vững an ninh và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Ngày nay, xã hội thừa nhận rằng người thanh niên biết sống đẹp, trước hết phải là người sống bằng sức lao động chân chính, có mối quan hệ yêu thương đúng đắn trong gia đình, có tình bạn, tình đồng chí chung thủy, hết lòng giúp nhau cùng tiến bộ, tôn trọng các tập quán tốt đẹp của dân tộc nhất là sống có nghĩa có tình, yêu trẻ, kính già, tôn trọng phụ nữ. Nội dung sống đẹp đòi hỏi người thanh niên biết sử dụng thời gian nhàn rỗi của mình một cách bổ ích nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của cuộc sống có văn hóa, phong phú. Đó có thể là những lần chăm lo cho giúp đỡ, xã hội, bằng những trải nghiệm của mình như mùa hè xanh, xuân tình nguyện, các công trình thanh niên về vùng sâu, vùng xa giúp đở những đồng bào khó khăn: “ Về đồng bằng phương Nam ta đắp đê ngăn cơn lũ tràn, dạy đàn em học hành dựng căn nhà cho người neo đơn, ta đi lên trường sơn mở con đường lịch sử hào hùng, ta đi xuống vùng sâu giúp đồng bào trồng cây gây rừng”… Từ những việc làm đó chắc rằng tình cảm của các bạn thanh niên sẽ được sản sinh ra đó chắc chắn là tình yêu, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu thiết tha với đồng bào với đất nước. Mà bản thân tôi nghĩ rằng ở một mức độ nào đó cái phân biệt giữa người này với người khác hơn nhau cũng là ở tình cảm mà thôi. Với thái độ sống đầy tình cảm không vô cảm trước cuộc sống thì điều đó sẽ là một động lực, một nhiệt huyết để các bạn thanh niên tiếp tục phấn đấu học tập, trao dồi, phát triển bản thân một cách toàn diện để làm việc, để ứng xử một cách đúng đắn với đời sống xã hội trong thời kì hội nhập khi mà thời cơ và thách thức cùng mở ra đòi hỏi thanh niên phải thay đổi, phải phát triển.

Chúng ta tin tưởng vào bản chất tốt đẹp của thanh niên, đánh giá cao vai trò của thanh niên trong cuộc sống hôm nay, và chắc chắn rằng tất cả các bạn có mặt trong ngày hôm nay cùng đại đa số thanh niên Việt Nam nói chung đã thật sự thấy mình là lực lượng kế thừa và đã sẵn sàng thay thế cha anh ta ngày trước. Hoan nghênh những tấm gương thanh niên tham gia các phong trào chống tiêu cực, tích cực trong phong trào xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, thanh niên phải là lực lượng xung kích trong phong trào mở rộng các việc tốt, người tốt thu hẹp dần những việc xấu và người xấu. Nhưng chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng đôi lúc chính trong thanh niên, nam, nữ cũng còn nhiều người còn tiêu cực ở nhiều mặt, nhiều mức rất cần sự quan tâm giúp đở của các bạn thanh niên, của tổ chức đoàn thể và toàn xã hội. Vậy từ đây chúng ta có thể kết luận rằng: thanh niên tích cực là người vừa phải chống tiêu cực trong mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi nhưng phải chống tiêu cực ngay trong cả thanh niên, đưa đại đa số thanh niên trở thành lao động giỏi, sống trong sạch và có lý tưởng cao cả là xây dựng một xã hội không còn áp bức, bóc lột, bất công, một xã hội ngày càng tốt đẹp.

Những nội dung thu hoạch trên đây quả thật còn quá sơ lược về tính tích cực của thanh niên trong thời kì mới. Nhưng một lần nữa, tôi và các bạn tin chắc rằng: bằng tinh thần đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam, thanh niên Việt Nam sẽ luôn luôn xứng đáng với tổ quốc, với nhân dân, xứng đáng là thanh niên của thời đại Hồ Chí Minh.

Kết lời: xin chúc các bạn đoàn viên thanh niên có công việc tốt để làm, một người phù hợp để sống cùng và một lý tưởng đẹp để phấn đấu, các bạn sẽ mãi mãi sẽ là lực lượng xung kích của đất nước ta trong thời kỳ đổi mới.

Tác giả: Nguyễn Văn Ben.

Trả lời