Chuyên đề sinh hoạt Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn

216

Thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chi bộ NVH. Thanh niên tổ chức chuyên đề sinh hoạt Nhớ về Bác – Lòng ta trong sáng hơn.

Phần hấp dẫn của chuyên đề chính là phần thi nội bộ của NVH. Thanh niên được livestream trực tuyến trên trang facebook vào lúc 15g00 ngày 24/4/2019 với những phần thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nội dung trong Di chúc của Người.