“Chuyện cần biết” đến với đoàn viên, thanh niên Quận 12

74

Chương trình tuyên truyền pháp luật “Chuyện cần biết” năm 2019, tiếp tục đến với các bạn đoàn viên, thanh niên công nhân tại Nhà Văn hóa Lao động quận 12, vào tối 18/8/2019.

Một số hình ảnh của chương trình: