Chương trình Vinh danh thủ khoa 2019

117

Chương trình Vinh danh thủ khoa 2019 chúc mừng và tuyên dương các thủ khoa xuất sắc năm 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 8g00 ngày 26/10/2019 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.