Chương trình tuyên truyền pháp luật "CHUYỆN CẦN BIẾT" tại xã Tân Kiên, H.Bình Chánh

25

Chương trình truyền thông “CHUYỆN CẦN BIẾT” tại xã Tân Kiên, H.Bình Chánh vào tối ngày 24/7/2020. Chương trình được sự chỉ đạo của Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh và Ban An Toàn Giao Thông Thành phố do Nhà Văn hóa Thanh niên kết hợp cùng TT. Hỗ trợ Thanh niên công nhân thực hiện.
#chuyencanbiet2020
#trungtamhotrothanhniencongnhan
#nhavanhoathanhnien

Một số hình ảnh trong chương trình: