Chương trình Tuyên truyền pháp luật “Chuyện cần biết” năm 2019

95

Chương trình Tuyên truyền pháp luật “Chuyện cần biết” năm 2019 do Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo, phân công Nhà Văn hóa Thanh niên tổ chức thực hiện tuyên truyền đến với tất cả các bạn thanh niên công nhân trên địa bàn TP. HCM về những chính sách, pháp luật Việt Nam, như: Luật giao thông đường bộ, Luật Cư trú, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, qui định về việc trả lương…
Chương trình sẽ diễn ra vào lúc 08g00, ngày 4/8/2019 – tại Khu dân cư Long Thạnh Mỹ, Quận 9.
Thân mời quí vị và các bạn đến tham gia.