Chương trình tuyên truyền pháp luật Chuyện cần biết

49

Chương trình tuyên truyền pháp luật Chuyện cần biết sẽ tiếp tục đến với người dân tại KCN Tân Thới Hiệp, Quận 12 vào ngày 17/11/2019