Chương trình tuyên dương và trao giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” năm 2019

77

90 gương điển hình sẽ được tuyên dương trong chương trình được tổ chức vào lúc 9g00 ngày 12/10/2019 tại Hội trường 1, Nhà Văn hóa Thanh niên. Chương trình do Đoàn khối Dân – Chính – Đảng thành phố tổ chức